MENU

WYNIKI IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA

W imieniu Jurorów IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na skomponowanie poematu symfonicznego opartego na fabule wybranego filmu informujemy, że decyzją Jury w składzie:
Zygmunt Krauze – przewodniczący
Edvard Artemyev – członek honorowy Jury
Dariusz Przybylski
Monika Wolińska 
Nagrodę Główną otrzymuje pan Wojciech Kostrzewa / Polska (godło: TR-808) za utwór  Universe  
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Nagrody Głównej odbędzie się 20 maja 2016, podczas Gali Finałowej IV Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

 
 
Nagroda główna dofinansowana przez Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
 
 
 
RESULTS OF THE FOURTH INTERNATIONAL COMPOSERS COMPETITION
ORGANIZED BY THE ARTISTIC EDUCATION CENTRE – THE GORZÓW PHILHARMONIC

 
On behalf on the Jury of the Fourth International Composers Competition for composing a symphonic poem based on the selected film’s story, we announce that the decision of Jury:
Zygmunt Krauze – Chairman
Edvard Artemyev – Honorary Member
Dariusz Przybylski
Monika Wolińska
 
The Main Prize is replaced to WOJCIECH KOSTRZEWA / Poland (emblem: TR-808) for the composition Universe.
The official announcement of the results and presentation of the Main Prize will be held on 20th May 2016, during the Final Concert of the Fourth Wojciech Kilar Modern Music Festival in the Gorzów Philharmonic.
 
Congratulations for the winners!
Realizacja:   Virtualnetia.com