MENU

piątek 11 października 2019
18:30
VII FMW
ZOBACZYĆ MUZYKĘ.
POLSKI PLAKAT MUZYCZNY
kup bilet
EFFE LABEL 2019-2020

 ZOBACZYĆ MUZYKĘ
polski plakat muzyczny
 
SAUL BASS ▪ ADAM DUDEK ▪ HUBERT HILSCHER ▪ LESZEK HOŁDANOWICZ ▪ MARTIN MAJOOR ▪ DIANA MARSZAŁEK ▪ PIOTR MŁODOŻENIEC ▪ ANDRZEJ NOWACZYK ▪ JAROSŁAW PAWLICKI ▪ PRACOWNIA f11.1rt.pl ▪ WILHELM SASNAL ▪ EUGENIUSZ SKORWIDER ▪ WIESŁAW STREBEJKO ▪ TOMASZ SZULECKI ▪ KAROL ŚLIWKA ▪ JAKUB JULIAN ŻIÓŁKOWSKI 
 
Muzykę można nie tylko usłyszeć. Wystawa „Zobaczyć muzykę. Polski plakat muzyczny” obrazuje przenikanie świata dźwięków i obrazów, muzyki i sztuki. Gromadzi dzieła graficzne ukazujące meritum i tajemnice materii muzycznej, interpretujące emocje z nią związane, informujące i zapraszające na wydarzenia, koncerty i festiwale muzyczne, upamiętniające wybitnych kompozytorów i muzyków. Plakaty zwracają uwagę różnorodnością postrzegania i przeżywania dzieł muzycznych, pomagają spostrzec ich niezwykłość i tajemniczość, rodzą dźwiękowe asocjacje. Graficzne terytoria muzyki tworzyli m.in. Henryk Tomaszewski, Wojciech Zamecznik, Józef Mroszczak, Jan Młodożeniec, Hubert Hilscher, Maciej Urbaniec, Waldemar Świerzy, Rosław Szaybo, Leszek Hołdanowicz, Mieczysław Górowski, Tomasz Szulecki, Wiesław Strebejko, Jacek Ćwikła, Piotr Kunce, Roman Kalarus, Piotr Młodożeniec, Wiktor Sadowski, Jacek Staniszewski, Wojciech Korkuć, Jakub Stępień, Monika Starowicz, Krzysztof Białowicz, Max Skorwider, Wojciech Kołek, Adam Dudek, Piotr Karczewski.
Człowiek od zarania dziejów chciał muzykę nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć. Od ponad stu pięćdziesięciu lat pomagają mu w procesie poznawczym świata muzycznych realiów także i plakaty, które interpretują meritum oraz tajemnice materii muzycznej, Stworzony przez artystów ich język graficzny ułatwia widzom odważne wkroczenie w przestrzeń muzyki. Ich wizje i interpretacje, wymyślone i zaprojektowane przez grafików kody, symbole i znaki rodzą nowe skojarzenia, przekształcają dźwięki w urzekające, ekspresyjne metafory lub lapidarne komunikaty i wyobrażenia, obrazują istotę i uskrzydlony urok muzycznych dzieł. Zwracają uwagę różnorodnością postrzegania i przeżywania różnorodnych kompozycji i utworów muzycznych, pomagają spostrzec ich magię, nastrój, ekspresję i koloryt.
Do grona grafików zmieniających obraz polskiego plakatu muzycznego należał Wiesław Strebejko (1945-1994), mieszkający i tworzący przez dwadzieścia lat - od roku 1974 - w Gorzowie Wielkopolskim. Był grafikiem, scenografem i reżyserem teatralnym, fotografikiem, poetą. Pasjonowała go muzyka, oczarował teatr. Tym dziedzinom sztuki poświęcił najwięcej inwencji i czasu. Zajmował się plakatem teatralnym, muzycznym i społecznym. Dla bydgoskiej Filharmonii zaprojektował kilkanaście znaczących plakatów m.in.  „bach passio secundum matthaeum”, „W 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – Festiwal Muzyczny”, „Krzysztof Penderecki – Kosmogonia”, „Symfonia h-moll Polonia – Ignacego Jana Paderewskiego”, do Bydgoskich Festiwali Muzycznych i Musica Antiqua Europae Orientalis. Szukał rozwiązań niekonwencjonalnych, korzystał z doświadczeń malarskich, przetworzonej fotografii. Nie naśladował dokonań mistrzów polskiej szkoły plakatu (Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicy, Jana Młodożeńca, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego i innych), ale podążał własną, odrębną drogą. Wybrał oszczędną grafikę, opartą na wyjątkowych skojarzeniach. Tworzył interesujące interpretacje utworów i wydarzeń muzycznych, bez zbędnych ozdobników i niepotrzebnych efektów plastycznych. W projektowanych dla instytucji muzycznych i teatrów, do wydarzeń kulturalnych plakatach stosował odważne skojarzenia, celne metafory, przewrotny symbol graficzny. Uzyskiwał różnorodne, budzące zaskoczenie i podziw rezultaty. Stworzył około 250 plakatów, około 50 scenogra­fii dla teatrów krajowych i zagranicznych, pozostawił po sobie wiele znakomitych fotogra­fii i nieco wierszy. Współpracował m.in. z Filharmonią Bydgoską w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowym, Biurem Wystaw Artystycznych, Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze, Teatrem Lalek w Wałbrzychu, Teatrem Polskim, Współczesnym i Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Teatrem Płockim w Płocku, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Współczesnym i Lalek we Wrocławiu. Brał udział w wielu wystawach, m.in. Biennale Plakatu w Warszawie, w Theatre de Rond Point Jean-Luis Barrault i Madlaine Renaud w Paryżu, w bydgoskim, gorzowskim i poznańskim Biurze Wystaw Artystycznych, w Instytucie Francuskim w Warszawie. Jego prace trafiły do Muzeum Plakatu w Warszawie, część dorobku jest w posiadaniu Muzeum w Gorzo­wie i gorzowskiego Miejskiego Centrum Kultury.
 


MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI DKF MEGARON         


PATRONAT MEDIALNY:
RADIO ZACHÓD  RADIO GORZÓW tvp kultura   tvp 3 gorzów  ragio plus

-----------------------------------------------------------------------------------
Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.
Realizacja:   Virtualnetia.com