MENU

niedziela 20 października 2019
17:00
VII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara
POLKA
kup bilet
EFFE LABEL 2019-2020

Reżyseria i dramaturgia: Igor Gorzkowski
Muzyka: Zbigniew Kozub
Scenografia: Andrzej Grabowski
Choreografia: Iwona Pasińska i artyści– tancerze Polskiego Teatru Tańca

TANCERZE:
Amy Basley, Julia Hałka, Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Dominik Kupka, Paweł Malicki, Michał Przybyła, Adrian Radwański

A siódmego dnia Pan Nasz, stworzyciel wszystkiego, strudzony swoim dziełem wypoczywał. I zdarzyło się, że Pan Nasz przysnął i kiedy spał, melodia mu wpadła przez ucho do głowy i wyjść nie chciała, póki Pan Nasz jej nie nazwie. I rzekł Pan – będzie Polka. I była.
[fragment tekstu Polki / I. Gorzkowski]

 
Według tygodnika „Polityka” spektakl Polka to jedna z najciekawszych propozycji naszej sceny tańca współczesnego ostatnich lat. To kolaż, którego strukturę fabularną wyznacza oś życia kobiety od narodzin do śmierci. Polka w spektaklu jest wieloznaczna. Polka to szybki taniec. Polka to forma muzyczna w metrum parzystym. Polka to kobieta. W spektaklu jej historię opowiada siedem tancerek. Siedem kobiet, siedem grzechów głównych, siedem dni tygodnia. Twórcy szukają odpowiedzi na pytania: jaka jest Polka? Co robi? Czego nie robi? Co je na śniadanie? Czego nie zdążyła zrobić? O czym marzy? O co się modli? Do kogo lub do czego? Czy jest namiętna? Na co czeka?
 
Premiera spektaklu odbyła się w 2018 roku i wpisała się w program Roku Bogów 2018 w Polskim Teatrze Tańca.

-------------------------------------------

20 October 2019
Sunday, 7:00 pm
THE CONCERT HALL
 
POLKA
PERFORMANCE BY THE POLISH DANCE THEATRE IN POZNAŃ
 
Igor Gorzkowski / direction and dramaturgy
Zbigniew Kozub / music
Andrzej Grabowski / stage design
Iwona Pasińska and the artists of the Polish Dance Theatre / choreography
 
Performers:
Amy Basley, Julia Hałka, Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Dominik Kupka, Paweł Malicki, Michał Przybyła, Adrian Radwański, Dominik Więcek
 
 
And on the seventh day our Lord, the creator of everything, tired with his work, rested. And it happened that our Lord fell asleep and when he was sleeping, a melody got into his head through his ear and did not want to leave until our Lord gave it a name. And the Lord said - it will be Polka. And so it was.
 A fragment of the text of Polka / I. Gorzkowski
 
According to the “Polityka” weekly, Polka is one of the most interesting performances on the modern dance stage in the recent years. It is a collage whose plot structure focuses on a woman's life from her birth to death. Polka is an ambiguous word here. Polka is a quick dance. Polka is a genre of dance music in duple metre. Polka means a Polish woman. In the performance, her story is presented by seven dancers. Seven women, seven cardinal sins, seven days of the week. The authors look for answers to the following questions: What is Polka like? What does she do? What doesn’t she do? What does she have for breakfast? What has she failed to do? What does she dream of? What does she pray for? To whom/what does she pray? Is she passionate? What is she waiting for?
 
The performance premièred in 2018 and became a part of the Year of the Gods 2018 in the Polish Dance Theatre.

BILETY*:
30,00 zł / normalny
25,00 zł / ulgowy

*Bilety do nabycia również w ramach karnetu. Karnet obejmuje nastepujące wydarzenia festiwalowe: 
 
11.10.2019   KONCERT INAUGURUJĄCY VII FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IM. WOJCIECHA KILARA
16.11.2019   REICH / GLASS - KONCERT KAMERALNY
18.10.2019   POLACC - MARCIN WYROSTEK & CORAZON
20.10.2019   POLKA - SPEKTAKL POLSKIEGO TEATRU TAŃCA W POZNANIU
25.10.2019   TRIBUTE TO KILAR - GALA MUZYKI FILMOWEJ  
 
 
Cena karnetu - 200,00 zł
Kupując karnet, oszczędzasz nawet do 50,00 zł.
 
Karnety festiwalowe można nabywać wyłącznie w kasie Filharmonii Gorzowskiej.


MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI   DKF MEGARON     KINO 60 KRZESEŁ      POLSKI TEATR TAŃCA

PATRONAT MEDIALNY:
RADIO ZACHODRADIO GORZOW  tvp kultura   tvp 3 gorzów  ragio plus

-----------------------------------------------------------------------------------
Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.
Realizacja:   Virtualnetia.com