MENU

WOJCIECH KILAR
WOJCIECH KILAR
(1932-2013)
 
Wybitna postać współczesnej muzyki polskiej, kompozytor takich przebojów jak Exodus, Krzesany, Orawa, kompozycji religijnych: Missa pro pace, Bogurodzica, Angelus oraz wzięty i wielokrotnie nagradzany twórca muzyki filmowej (ponad 140 tytułów) pisanej dla największych reżyserów m.in.: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego i Kazimierza Kutza.

Urodzony 17 lipca 1932 roku we Lwowie, kompozytor i pianista. Po krótkich okresach spędzonych w Krośnie, Rzeszowie i Krakowie, osiadł na stałe w Katowicach. W latach 1946-1947 uczył się gry na fortepianie u Kazimierza Mirskiego w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Rzeszowie, debiutował tam jako pianista w Konkursie Młodych Talentów, wykonując własne Dwie miniatury dziecięce (II nagroda). W latach 1947-1948 uczeń Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie Marii Bilińskiej-Riegerowej (fortepian) oraz Artura Malawskiego (harmonia – prywatnie), następnie Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach u Władysławy Markiewiczówny (fortepian). Równocześnie pobierał prywatne lekcje kompozycji u Bolesława Woytowicza, u którego (fortepian i kompozycja) uczył się pomiędzy 1950 a 1955 rokiem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. W 1955 roku ukończył studia, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

 
W tym samym roku otrzymał II nagrodę za Małą uwerturę w Konkursie Utworów Symfonicznych na V Festiwalu Młodzieży w Warszawie. Utwór ten – jeszcze neoklasycyzujący – znalazł się w programie pierwszego festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień w roku 1956. W latach 1955-1958 był aspirantem u B. Woytowicza. W 1957 brał udział w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt. W 1959-1960 jako stypendysta rządu francuskiego kształcił się w Paryżu u Nadii Boulanger (kompozycja). Występował także jako pianista, wykonując własne utwory. W 1977 roku został członkiem założycielem Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem; przez dwie kolejne kadencje był jego wiceprezesem. Był również członkiem Związku Podhalan. W roku 1991 K. Zanussi nakręcił o nim film telewizyjny pt. Wojciech Kilar. W 1999 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Od roku 1999 był członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Umiejętności. Laureat licznych nagród, doceniany również za działalność artystyczną w kontekście społecznym. W roku 2012 otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.
Jego muzyka do filmu Francisa Forda Coppoli Bram Stoker’s Dracula została uhonorowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Producentów nagrodą ASCAP Award 1992 w Los Angeles, w San Francisco przyznano jej Best Score Composer for a 1992 Horror Film. Napisał ścieżkę dźwiękową do Portretu Damy w reżyserii Jane Campion, filmów Romana Polańskiego: Dziewiąte Wrota i Pianista (Cezar 2002 za najlepszą muzykę filmową). Po jego klasyczne utwory sięgają współcześni artyści: Motion Trio, Anna Maria Jopek czy bracia Pospieszalscy, znajdując w nich bogate źródło inspiracji twórczej.
Zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach.
 
/ na podstawie: pwm.com.pl /
 

WOJCIECH KILAR
(1932-2013)
 
An outstanding representative of Polish contemporary music, the composer of such masterpieces as Exodus, Krzesany, Orawa, religious compositions: Missa pro pace, Bogurodzica, Angelus, a popular and frequently awarded author of film music (over 140 titles) written for the greatest directors such as Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi and Kazimierz Kutz.
Born on 17 July 1932 in Lwów, a composer and pianist. Following a short stay in Krosno, Rzeszów and Kraków, he settled down in Katowice. In the years 1946-47 he was a disciple of Kazimierz Mirski in the State Secondary Music School in Rzeszów, where he learned to play the piano; his début was the performance of his own Two Children's Miniatures during the Young Talents Competition held in the school, for which he was awarded the second prize. In the years 1947-48 he was a pupil in the State Music Secondary School in Kraków in Maria Bilińska-Riegerowa's class (piano) and Artur Malawski’s class (concertina – private classes), and later in the State Secondary Music School in Katowice, in Władysława Markiewiczówna's class (piano). He also had private composition classes with Bolesław Woytowicz (piano and composition) from 1950 to 1955 in the State College of Music in Katowice. In 1955 he graduated from the school with distinction. Also in 1955, he was awarded the second prize for Little Overture during the Symphonic Compositions Competition at the Fifth World Festival of Youth and Students in Warsaw.  This piece – still in the neoclassicist style – was included in the programme of the first Warsaw Autumn Festival of Contemporary Music held in 1956. In the years 1955-58 he was B. Woytowicz’s assistant. In 1957 he participated in the Darmstadt International Summer Courses for New Music. In the years 1959-60 a scholarship from the French government enabled him to study composition in Paris under Nadia Boulanger. He also performed his own piano compositions. In 1977 Kilar was one of the founding members of the Karol Szymanowski Society in Zakopane, and held the position of its Vice-Chairman for two terms. He was also a member of the Polish Highlanders Association. In 1991 K. Zanussi made a television film about Kilar entitled Wojciech Kilar. In 1999 he was granted an honorary doctorate by the University of Opole. In 1999 he became an ordinary member of the Polish Academy of Learning.
He received numerous awards, also for his artistic activity in the social context. In 2012 he was granted the Golden Frederick Award for his lifetime achievements.
The music to Francis Ford Coppola's Bram Stokers Dracula brought Kilar an ASCAP Award from the American Society of Composers, Authors, and Producers in 1992 in Los Angeles, and in San Francisco – the Best Score Composer award for a 1992 Horror Film. He composed the soundtrack to The Portrait of a Lady directed by Jane Campion, Roman Polański’s films The Ninth Gate, and The Pianist (the César Award 2002 for the best music written for a film). Such contemporary artists as the Motion Trio, Anna Maria Jopek and the Pospieszalscy brothers find a rich source of artistic inspiration in his classical works.
Kilar died on 29 December 2013 in Katowice.
 
/ based on: pwm.com.pl/

 


Realizacja:   Virtualnetia.com